EXPERIMENTA CON LOS SENTIDOS (Talleres familiares)

EXPERIMENTA CON LOS SENTIDOS (Talleres familiares)

EXPERIMENTA CON LOS SENTIDOS (Talleres familiares)

ERABILI ZENTZUMENAK (Familia-tailerrak)

Inscripciones hasta el 1 de noviembre / Izen-ematea azaroaren 1era arte

Déjate llevar y experimenta con tus sentidos. Cierra los ojos, huele, toca, escucha y saborea, déjate llevar y recrea ese mundo mágico al que te han llevado tus sentidos

LUGAR: Sala Errizar. Pueblo viejo de Sarriguren

15 plazas por sesión

Sólo se podrá participar en una sesión, pero al hacer la inscripción puedes indicar un máximo de 3 sesiones por orden de preferencia.

Si hay más inscripciones que plazas se realizará un sorteo. Tendrán prioridad las personas empadronadas.

Se confirmará la plaza mediante un mensaje al correo facilitado. Si quedasen plazas libres podrán ocuparse por orden de llegada el mismo día de la sesión. Rogamos revisen la carpeta de SPAM  o Correo no deseado.

Las sesiones se adaptarán para menores con necesidades específicas de apoyo para que niños y niñas con necesidades especiales puedan trabajar de manera colaborativa con otros niños y niñas, favoreciendo su inclusión e impulsando la normalización de la diversidad.

Sartu jardueran eta esperimentatu zure zentzumenak baliatuz.Itxi begiak, usaindu, ukitu, entzun eta dastatu, sartu sakonki eta birsortu zentzumenek ekarri dizuten mundu magiko hori.

LEKUA: Errizar Aretoa. Sarriguren herri zaharra

Saio bakoitzeko 15 plaza.

Saio bakar batean parte hartu ahalko da, baina, izena ematean, gehienez 3 saio hartzen ahalko dira, lehentasun-ordenaren arabera, betiere.

Izen-emate gehiago izanez gero, zozketa eginen da. Eguesibarren erroldatuek lehentasuna izanen dute.

Postaz bidalitako mezu baten bidez baieztatuko da plaza. Plaza libreak geratzen badira, bilkuraren egunean bertan bete ahalko dira, iristeko hurrenkeraren arabera. Mesedez, berrikusi SPAM carpeta, hau da, jaso nahi ez diren mezuena.

Laguntza-premia bereziak dituzten adingabeentzat egokituko dira saioak, premia bereziak dituzten haurrek beste haur batzuekin lankidetzan lan egin ahal izan dezaten, haien inklusioa bultzatuz eta aniztasunaren normalizazioa bultzatuz.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de llevar a cabo la inscripción en actividades organizadas para cursos, biblioteca, ludoteca, ludoguarderia, talleres. en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se cederán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.valledeegues.com

DATUEN BABESA

Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazi behar dizugu Eguesibarko Udala dela ikastaroetan, liburutegian, ludotekan, ludo-haurtzaindegian eta tailerretan izena emateko erabiliko diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna, betiere botere publikoak gauzatzeko. Datuak lagako dira indarrean dagoen legeria betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta, horretarako, Udalaren bulegoetara jo beharko duzu. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu Udalaren webgunean: www.valledeegues.com

  • Date 18 octubre, 2022
  • Tags