Presupuestos Participativos 2021

Presupuestos Participativos 2021

ABIERTO EL PERIODO DE VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEAK BOZKATZEKO EPEA IREKI DA

Como cada año, el Ayuntamiento del Valle de Egüés pone en marcha la convocatoria de presupuestos participativos. Se ha reservado una partida de 60.000€ de los presupuestos municipales para que la ciudadanía del Valle decida su destino. Esta partida se invertirá en aquella propuesta presentada por algún vecino o vecina que resulte vencedora en la votación final abierta a la ciudadanía.

Fases de participación

  • Fase 1.- Presentación de propuestas. Los vecinos y vecinas empadronadas del Valle podrán presentar las propuestas que deseen.
  • Fase 2 – Selección de propuestas. Estas propuestas serán estudiadas y validadas por la Comisión de Valoración de Propuestas, compuesta por personal técnico municipal. Posteriormente, la Mesa de Selección de propuestas elegirá laspropuestas que sean viables técnica y económicamente.
  • Fase 3 – Votación. Entre los días 24 de febrero – 13 de marzo se podrán votar las propuestas presentadas. Los vecinos y vecinas empadronadas y mayores de 16 años podrán otorgar 3, 2 y 1 puntos a sus propuestas preferidas. La propuesta con mayor número de puntos será ejecutada.

Urtero bezala, Eguesibarreko Udalak aurrekontu parte-hartzaileen deialdia jarri du abian. Udal-aurrekontuetako 60.000 €-ko partida erreserbatu da, haraneko herritarrek erabaki dezaten nora joan.Partida hori inbertituko da herritarrei irekitako azken bozketan irabazle suertatzen den auzotarren batek aurkeztutako proposamenean.

Parte hartzeko faseak

1. fasea.- Proposamenak aurkeztea. Ibarrean erroldatuta dauden herritarrek nahi dituzten proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte.
2. fasea – Proposamenak hautatzea. Proposamenak Baloratzeko Batzordeak aztertu eta baliozkotuko ditu proposamen horiek, eta udal-teknikariek osatuko dute batzorde hori. Ondoren, proposamenak hautatzeko mahaiak teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak diren proposamenak aukeratuko ditu.
3. fasea – Bozketa. Otsailaren 24tik martxoaren 13ra bitartean bozkatu ahal izango dira aurkeztutako proposamenak. Erroldatutako 16 urtetik gorako herritarrek 3, 2 eta 1 puntu eman ahal izango dizkiete gustukoen dituzten proposamenei. Puntu gehien dituen proposamena gauzatu egingo da.

  • Date 21 febrero, 2022
  • Tags Munidigital, Procesos finalizados