PARTIZIPAZIORAKO PLAN ESTRATEGIKOA

PARTIZIPAZIORAKO PLAN ESTRATEGIKOA

PARTIZIPAZIORAKO PLAN ESTRATEGIKOA

Ezarpen-aldia

2018- 2022

Parte-hartzearen datuak:

Plana egitean ibarreko 258 biztanlek parte hartu zuten: 147 biztanle diagnosi-fasean eta 111 biztanle akzio-plana egiteko

Oinarrizko emaitzak Prozesuan

parte hartu zuen jendeak zer-nolako partizipazio-eredu nahi duen ibarrerako eztabaidatu eta erabaki zuen; 101 proposamen zehatz egin ziren. 4 ildo estrategikotan antolatzen den udalerrirako partizipazio-eredua, 101 proposamen zehatz barne hartzen dituztenak.

Burutuko diren ekimenak 101 proposamen horiek honako ildo estrategiko hauetan oinarritzen dira.

  • L.A. Norabide anitzeko komunikazio eraginkorra.
  • L.B. Biztanleriarengan zabaldutako udala, erabaki-hartzean integratzeko.
  • L.C. Guztion arteko eraikuntza
  • L.D. Parte hartzeko kultura

Ekintzen xehetasunak ikus itzazu PEP-ren dokumentuan

  • Date 14 March, 2019
  • Tags Procesos finalizados