FASES23

FASES23

ESTUDIO Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS del 1 al 31 de marzo. PROIEKTUAK AZTERTZEA ETA BALIOZKOTZEA martxoaren 1etik 31ra.

SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS FINALISTAS del 1 al 30 de abril. PROIEKTU FINALISTEN HAUTAKETA ETA HEDAPENA, apirilaren 1etik 30era.

 

2. FASE: Estudio y validación de proyectos. Estudio de las propuestas presentadas por la ciudadanía por parte de la comisión de Valoración de las propuestas seleccionando aquellas que resulten viable técnica y económicamente de acuerdo a las bases de la convocatoria.

3. FASE: Selección y difusión de proyectos finalistas por parte de la Mesa de Selección. Podrán ser seleccionadas hasta un máximo de 5 propuestas.

2. FASEA: Proiektuak aztertzea eta baliozkotzea. Balorazio Batzordeak herritarrek aurkeztutako proposamenak aztertzea, eta deialdiaren oinarrien arabera teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak direnak hautatzea.

3. FASEA: Hautaketa-mahaiak proiektu finalistak hautatu eta hedatzea. Gehienez 5 proposamen aukeratu ahal izango dira.
  • Date 21 febrero, 2022
  • Tags