Zonas de bajas emisiones-transformación digital y sostenible del transporte urbano 2021 – NGEU

Zonas de bajas emisiones-transformación digital y sostenible del transporte urbano 2021 – NGEU

Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2021 – NGEU

Udalerrientzako laguntzak, emisio txikiko eremuak ezartzeko eta 2021eko hiri-garraioaren eraldaketa digitala eta jasangarria egiteko – NGEU

Creación de vías (plataformas) reservadas para bicicletas y VMP que complementan los carriles bici del Valle de Egüés combinado con la implantación de ciclo carriles compartidos en las vías urbanas para crear una red ciclista integrada dentro del resto de redes de transporte municipales y que alcanza una longitud aproximada de 5,98 km. Se incluye el acondicionamiento de zonas urbanas y parques y la instalación de señalización vertical y horizontal.

El proyecto ha permitido alcanzar el objetivo de impulsar la des-carbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y de la calidad de vida gracias a un impulso del empleo de medios de transporte sostenibles, concretamente de la bicicleta y otros VMP no contaminantes, entre los habitantes del valle de Egüés. También ha permitido mejorar la accesibilidad y la conectividad mediante bicicleta de aquellos municipios y zonas del valle que se encontraban más aislados, así como conectar el valle con la ciudad de Pamplona.

En resumen, el proyecto, financiado con Fondos NGEU como parte del PRTR a través de la convocatoria de “Ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 2021” gestionada por el MITMA, ha permitido fomentar el cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia modos de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa, para contribuir así a los objetivos de mejora ambiental y de la salud.

Erakunde finantzatzailea: GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA HIRI AGENDAKO MINISTERIOA (MITMA)

Bizikletentzat eta MPIentzat gordetako bideak (plataformak) sortzea. Bide horiek Eguesibarreko bidegorriak osatzen dituzte, eta, horrekin batera, hiri-bideetan errei partekatuak ezartzen dira, bizikleta-sare integratu bat sortzeko gainerako udal-garraio-sareen barruan. Sare horrek 5,98 km inguruko luzera izango du. Hiri-eremuak eta parkeak egokitzea eta seinaleztapen bertikal eta horizontala instalatzea barne hartzen dira.

Proiektuari esker, hiriko mugikortasuna deskarbonizatzea eta airearen kalitatea eta bizi-kalitatea hobetzea lortu da, Eguesibarreko biztanleen artean garraiobide jasangarriak (bizikleta eta kutsatzaileak ez diren beste MPI batzuk) erabiltzeari esker. Horrez gain, bizikleta bidezko irisgarritasuna eta konektibitatea hobetzeko aukera eman die isolatuen zeuden udalerriei eta bailarako eremuei, baita bailara Iruñeko hiriarekin lotzeko ere.

Laburbilduz, PRTRren zati gisa NGEU Funtsekin finantzatutako proiektuari esker, MITMAk kudeatutako emisio txikiko eremuak ezartzeko eta 2021eko hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria egiteko udalerrientzako laguntzen deialdiaren bidez, hiri-inguruneetan eta metropoli-inguruneetan garraiobide iraunkorragoetarako modalitatea aldatzea sustatu da, mugikortasun aktiboa lehenetsiz, horrela ingurumena eta osasuna hobetzeko helburuak lortzen laguntzeko.

SARRIGUREN – SARRIGUREN

  • CARRIL BICI-ANILLO SARRIGUREN
  • AVDA- UNION EUROPEA
  • AVDA. ESPAÑA

BADOSTAIN-GORRAIZ BADOZTAIN ETA GORRAITZ

  • BADOSTAIN

FINANCIADO POR / HONELA FINANTZIATUA

  • Date 17 mayo, 2024
  • Tags