CO

CO

PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN POR CONCURSO OPOSICIÓN.

OHIZ KANPOKO EGONKORTZE-PROZESUA OPOSIZIO-LEHIAKETA BIDEZ.

Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de las vacantes de los puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,

Deialdia, lanpostu huts batzuk bete daitezen oposizio-lehiaketaren bidez, aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko prozesu bereziaren barnean, jarraikiz abenduaren 28ko 20/2021 Legeari (lege horrek premiazko neurri batzuk ditu hizpide, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko)

  • Date 24 febrero, 2023
  • Tags