Día de la bicicleta / Bizikletaren eguna

Día de la bicicleta / Bizikletaren eguna

4 de mayo  a las 10:00h/Maiatzaren 4a 10:00etatik aurrera

INFORMACIÓN / INFORMAZIOA:

Recorrido Olaz-Gorraiz-Egues-Gorraiz-Olaz / Ibilbidea Olatz-Gorraitz-Egues-Gorraitz-Olatz.

Se realiza parada con almuerzo en Egüés antes de realizar el camino de vuelta. / Itzulerako bidea hartu aurretik hamarretakoa hartzeko geldialdia eginen da Eguesen.

Es obligatorio el uso de casco. /Derrigorrezkoa da kaskoa erabiltzea.

Organiza CCEguesibar con la colaboración del Ayuntamiento del Valle de Egüés. /Eguesibar BK-ek antolatuta, Eguesibarko Udalaren lankidetzarekin.

PRECIO / PREZIOA: gratuita/doan

INSCRIPCIONES /IZEN-EMATEA : del 15 de abril al 2 de mayo. /apirilaren 15etik maiatzaren 2ra

PROTECCIÓN DE DATOS / DATUEN BABESA
En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de llevar a cabo la inscripción en actividades organizadas para cursos, biblioteca, ludoteca, ludo guardería, talleres, etc. en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se cederán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: valledeegues.com
Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazi behar dizugu Eguesibarko Udala dela ikastaroetan, liburutegian, ludotekan, ludo-haurtzaindegian eta tailerretan izena emateko erabiliko diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna, betiere botere publikoak gauzatzeko. Datuak lagako dira indarrean dagoen legeria betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta, horretarako, Udalaren bulegoetara jo beharko duzu. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu Udalaren webgunean: valledeegues.com
  • Date 5 marzo, 2024
  • Tags