ESCUELAS DEPORTIVAS / KIROL ESKOLAK

ESCUELAS DEPORTIVAS / KIROL ESKOLAK

Las inscripciones de escuelas deportivas ya están cerradas.

Puede solicitar plaza FUERA DE PLAZO aquí.

Estas inscripciones serán  gestionadas una vez finalizado el plazo de admisión y pago (a partir del 6 de junio)

Kirol-eskoletako izen-emateak itxita daude.

EPEZ KANPOKO plaza hemen eska dezakezu.

Izen-emate horiek onartzeko eta ordaintzeko epea amaitu ondoren kudeatuko dira (ekainaren 6tik aurrera).

DEPORTE FEDERADO BASE
PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVAS DEL VALLE DE EGÜÉS
El deporte federado base, programa Escuelas deportivas Valle de Egüés, está dirigido a menores entre 6 y 16 años. Se persigue facilitar la enseñanza y practica de diferentes modalidades deportivas a nivel federado base.
Los diferentes deportes están gestionados por clubes deportivos que deben cumplir una normativa estipulada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés y que reciben una subvención y una cesión de espacios deportivos para su desarrollo.
La inscripción en cualquier grupo o equipo de deporte federado base implica que los/as tutores/as del menor conocen las características de la actividad y su requerimiento físico y que reconocen que el menor reúne las condiciones físicas y no existe ningún impedimento médico o de salud para la realización de dicha modalidad deportiva
Las modalidades deportivas son ajedrez, baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia rítmica, judo, taekwondo, tiro con arco y triatlón.
FECHAS
Inscripciones: Del 08  al 20 de mayo de 2024
Comunicación de admisión o lista de espera : 27 de mayo 
Pagos admitidos/as: 29 de mayo al 5 de junio

 

 

OINARRIZKO KIROL FEDERATUA
EGUESIBARKO KIROL ESKOLEN PROGRAMA
Eguesibarko Kirol Eskolen programa, oinarrizko kirol federatukoa, 6tik 16 urtera bitarteko adingabeei zuzendua dago. Oinarrizko federazio-mailan hainbat kirol-modalitate irakastea eta haietan aritzea erraztu nahi da. 
Kirol klubak arduratzen dira eskola horien kudeaketaz, eta, horretarako, Eguesibarko Udalak ezarritako araudia bete behar dute. Trukean, diru-laguntza jasotzen dute eta kirol guneak uzten zaizkie.
Oinarrizko kirol federatuko edozein taldetan izena emateak esan nahi du adingabearen tutoreek jardueraren ezaugarriak eta errekerimendu fisikoa ezagutzen dituztela, eta onartzen dutela adingabeak baldintza fisikoak betetzen dituela eta ez dagoela inolako eragozpen medikorik edo osasun-eragozpenik kasuan kasuko kirol-modalitatea egiteko.
Honako modalitate hauek daude: xakea, saskibaloia, eskubaloia, futbola, gimnasia erritmikoa, judoa, taekwondoa, arku-tiroa eta triatloia.
DATAK
Izen-ematea: 2024ko maiatzaren 8tik 20ra
Onarpen-jakinarazpena edo itxaron-zerrenda: maiatzaren 27a
Onartutako ordainketak: maiatzaren 29tik ekainaren 5era

Reclamaciones y consultas:

Únicamente a través de este correo / Erreklamazioak eta kontsultak: posta honen bidez bakarrik:

deporte-kirola@egues.es

Descargar el programa para información más detallada, haciendo click encima  /  Deskargatu programa informazio zehatzagorako, gainean klik eginez
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de tratamiento: Ayuntamiento del Valle de Egüés.
Finalidad: Recogida de documentación acreditativa para la realización de actividades deportivas, culturales, del área de igualdad, campamentos urbanos, cursos, biblioteca y ludoteca, ludo guardería, respiro, etc.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales.
Más información: Política de Privacidad de https://www.valledeegues.com
DATUEN BABESA
Tratamenduaren Arduraduna: Eguesibarko Udala.
Helburua: kirol, kultura, berdintasun, hiriko kanpamentu, ikastaro, liburutegi eta ludoteka, haurtzaindegi, atsedenaldi eta abarretako jarduerak egiteko egiaztagiriak biltzea.
Eskubideak: datuak eta beste eskubide batzuk eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea du, udal-bulegoetara joz.
Informazio gehiago: pribatutasun Politika, https://www.valledeegues.com
  • Date 26 abril, 2021
  • Tags