FOTOGRAFIA AVANZADA

FOTOGRAFIA AVANZADA

Fotografia-e1662707251952 (2)

FOTOGRAFÍA AVANZADA:

Destinado a personas que hayan realizado algún curso básico de fotografía.

Veremos las diferentes especialidades de fotografía (retrato, paisaje, fotografía callejera, bodegón, macrofotografía…) dividiendo las clases en una introducción teórica y realizando un ejercicio que posteriormente se tratara en ordenador con selección de imágenes, posproducción de revelado raw y finalización de ejercicio visualizándolos para su análisis final.

Necesario conocimientos previos de manejo de cámara en modo manual, cámara fotográfica tipo réflex para realizar la tarea y ordenador (portátil para traer a clase o en su defecto de sobremesa en casa).

ARGAZKIGINTZA AURRERATUA

Argazkigintzako oinarrizko ikastaroren bat egin duten pertsonentzat antolatua.

Argazkigintzako hainbat espezialitate aztertuko ditugu (erretratua, paisaia, kaleko argazkigintza, natura hila, makrofotografia…). Klaseetan, lehen-lehenik, sarrera teoriko bat eginen da, eta, ariketa bat egin ondoren, ordenagailuan tratatuko da, hain zuzen, irudiak hautatu, raw errebelatzeko posprodukzioa egin eta, ariketa bukaturik, bistaratu eginen dira, azken analisia egiteko.

Ikastaroa egin ahal izateko, kamera “eskuz” moduan erabiltzen jakin behar da nahitaez. Era berean, reflex motako argazki-kamera eta ordenagailua (eramangarria ikasgelara ekartzeko edo, halakorik ezean, etxean mahai gainekoa) izan beharko ditu ikasleak.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de llevar a cabo la inscripción en actividades organizadas para cursos, biblioteca, ludoteca, ludoguarderia, talleres. en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se cederán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.valledeegues.com

DATUEN BABESA

Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazi behar dizugu Eguesibarko Udala dela ikastaroetan, liburutegian, ludotekan, ludo-haurtzaindegian eta tailerretan izena emateko erabiliko diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna, betiere botere publikoak gauzatzeko. Datuak lagako dira indarrean dagoen legeria betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta, horretarako, Udalaren bulegoetara jo beharko duzu. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu Udalaren webgunean: valledeegues.com

  • Date 1 septiembre, 2022
  • Tags