FOTOGRAFIA/ ARGAZKIGINTZA

FOTOGRAFIA/ ARGAZKIGINTZA

El pago de la actividad es obligatorio en el momento de la inscripción.
Nahitaezkoa da izena ematean jarduera ordaintzea
FOTOGRAFÍA AVANZADA: (Curso de 43,50horas)
Día: Martes
Horario: 17:00 h. a 18:30 h.
Lugar: Sala Oihanburu (Bardenas Reales nº 76)
Comienzo: 1 de octubre.
Plazas: 8 mínimo y 15 máximo por grupo.
Tarifas: 
  • Empadronados: 152 €
  • No empadronados: 190 €
Destinado a personas que hayan realizado algún curso básico de fotografía.Veremos las diferentes especialidades de fotografía (retrato, paisaje, fotografía callejera, bodegón, macrofotografía…) dividiendo las clases en una introducción teórica y realizando un ejercicio que posteriormente se tratara en ordenador con selección de imágenes, posproducción de revelado raw y finalización de ejercicio visualizándolos para su análisis final.
Necesario conocimientos previos de manejo de cámara en modo manual, cámara fotográfica tipo réflex para realizar la tarea y ordenador (portátil para traer a clase o en su defecto de sobremesa en casa).
ARGAZKIGINTZA AURRERATUA: (43,50 orduko ikastaroa)
Eguna: asteartea
Ordutegia:17:00etik 18:30era.
Tokia: Oihanburu Aretoa (Errege Bardea, 76.)
Hasiera:  Urriak 1.
Lekuak: 8 gutxienez eta 15 gehienez taldeko.
Tarifak: 
  • Erroldatuak: 152 €
  • Ez erroldatuak: 190 €
Argazkigintzako oinarrizko ikastaroren bat egin duten pertsonentzat antolatua.Argazkigintzako hainbat espezialitate aztertuko ditugu (erretratua, paisaia, kaleko argazkigintza, natura hila, makrofotografia…). Klaseetan, lehen-lehenik, sarrera teoriko bat eginen da, eta, ariketa bat egin ondoren, ordenagailuan tratatuko da, hain zuzen, irudiak hautatu, raw errebelatzeko posprodukzioa egin eta, ariketa bukaturik, bistaratu eginen dira, azken analisia egiteko.
Ikastaroa egin ahal izateko, kamera “eskuz” moduan erabiltzen jakin behar da nahitaez. Era berean, reflex motako argazki-kamera eta ordenagailua (eramangarria ikasgelara ekartzeko edo, halakorik ezean, etxean mahai gainekoa) izan beharko ditu ikasleak.
FOTOGRAFÍA REVELADO RAW (camera Raw-Photoshop): (Curso de 20horas)
Día: Miércoles
Horario: 17:00 h. a 19:00 h.
Lugar: C.P. Joakin Lizarraga
Comienzo: 2 de octubre.
Plazas: 8 mínimo y 15 máximo por grupo.
Tarifas: 
  • Empadronados: 52 €
  • No empadronados: 66 €
Veremos los diferentes archivos fotográficos raw, jpg, psd, dng…. y sus maneras de revelar digitalmente en ordenador. Taller dirigido a personas que quieran introducirse en revelado digital fotográfico con el programa camera raw para la mejora de sus fotografías.
Veremos las diferentes herramientas de revelados e interfaz del programa, realizando fotografías en el taller para su posterior revelado. Revelado digital concreto para naturaleza, retrato, alimentación, fotografías de viajes etc……
Necesario conocimientos previos de manejo de cámara en modo manual, cámara fotográfica tipo réflex para realizar la tarea y ordenador (portátil para traer a clase)
ARGAZKIGINTZA, RAW ERREBELATZEA (Raw-Photoshop kamera): (20 orduko ikastaroa)
Eguna: asteazkena
Ordutegia: 17:00etatik 19:00etara
Tokia: Joakin Lizarraga IP
Hasiera: Urriak 2
Lekuak: 8 gutxienez eta 15 gehienez
Tarifak:
  • Erroldatuak: 52 €
  • Ez erroldatuak: 66 €
Raw, jpg, psd, dng… argazki-fitxategiak eta ordenagailuan digitalki errebelatzeko moduak ikusiko ditugu. Argazkiak hobetzeko “Camera raw” programarekin argazki-errebelatze digitalean sartu nahi duten pertsonei zuzendutako tailerra,
Programaren errebelatze-tresnak eta interfazea ikusiko ditugu, eta argazkiak egingo ditugu tailerrean, ondoren errebelatzeko. Naturarako, erretraturako, elikadurarako, bidaia-argazkietarako eta abarretarako errebelatze digital zehatza.
Kamera eskuz eta reflex motako argazki-kamera erabiltzeko aurretiazko ezagutzak behar dira lana egin ahal izateko. Horretaz gain, klaseetara ekartzeko ordenagailu eramangarria ere beharko da.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de llevar a cabo la inscripción en actividades organizadas para cursos, biblioteca, ludoteca, ludoguarderia, talleres. en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se cederán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: valledeegues.com
DATUEN BABESA
Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazi behar dizugu Eguesibarko Udala dela ikastaroetan, liburutegian, ludotekan, ludo-haurtzaindegian eta tailerretan izena emateko erabiliko diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna, betiere botere publikoak gauzatzeko. Datuak lagako dira indarrean dagoen legeria betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta, horretarako, Udalaren bulegoetara jo beharko duzu. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu Udalaren webgunean: valledeegues.com
  • Date 1 septiembre, 2022
  • Tags