FRANCÉS ADULTOS / HELDUAK

FRANCÉS ADULTOS / HELDUAK

Se realizará una prueba de telefónica Sera obligatoria para todo el alumnado excepto nivel inicial. 

Telefonoz maila proba bat egingo da. Nahitaezkoa izango da ikasle guztientzat, hasierako maila izan ezik.

Tardes de 19 h. a 21 h.

Inicial A1: lunes

Básico A2: Miércoles

Intermedio B1: Jueves

Preparación examen DELF B2: jueves

Lugar: Ayuntamiento del Valle de Egüés (Sarriguren).

Comienzo: primera semana de octubre.

Plazas: 8 mínimo y 15 máximo por grupo.

Duración: 58 horas

Tarifas:  Empadronados: 214 €

No empadronados: 268 €

Arratsaldeetan, 19:00etatik 21:00etara

Hastapena A1: astelehena

 Oinarrizkoa A2: asteazkena

  Tartekoa B1: osteguna

  DELF B2 azterketa prestatzea: osteguna

Non: Eguesibarko Udaletxea (Sarriguren).

Hasiera: urriko lehen astea. 

Lekuak: 8 gutxienez eta 15 gehienez taldeko.

Iraupena: 58 ordu

Tarifak:  Erroldatuak: 214 €

              Ez erroldatuak: 268 €

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de llevar a cabo la inscripción en actividades organizadas para cursos, biblioteca, ludoteca, ludoguarderia, talleres. en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se cederán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.valledeegues.com

DATUEN BABESA

Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazi behar dizugu Eguesibarko Udala dela ikastaroetan, liburutegian, ludotekan, ludo-haurtzaindegian eta tailerretan izena emateko erabiliko diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna, betiere botere publikoak gauzatzeko. Datuak lagako dira indarrean dagoen legeria betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta, horretarako, Udalaren bulegoetara jo beharko duzu. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu Udalaren webgunean: valledeegues.com

  • Date 9 septiembre, 2021
  • Tags