JUDO

JUDO

  • En el caso de no tener DNI poner 00000000T / NANik izan ezean, jarri 000000T
  • las comunicaciones se recibirán en éste email / jakinarazpenak e-posta honetan jasoko dira.

  • Date 26 abril, 2021
  • Tags