MADUREZ ACTIVA Y GRUPOS DE AUTONOMIA PERSONAL / HELDUTASUN AKTIBOA ETA AUTONOMIA PERTSONALEKO TALDEAK

MADUREZ ACTIVA Y GRUPOS DE AUTONOMIA PERSONAL / HELDUTASUN AKTIBOA ETA AUTONOMIA PERTSONALEKO TALDEAK

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales recabados mediante el presente impreso serán incorporados a un fichero automatizado que el Ayuntamiento del Valle de Egüés tiene inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. A tal efecto, se le informa de que dicho tratamiento de datos cumple lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, simplemente escribiendo a Ayuntamiento del Valle de Egüés, calle Garajonay, 1 – 31621 Sarriguren (Navarra).

DATUEN BABESA

Inprimaki honetan jasotako datu pertsonalak Eguesibarko Udalak Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren Erregistroan inskribatuta daukan artxibo automatizatuan gordeko dira. Hori dela eta, jakinarazten dizugu datu tratamendu honek legea betetzen duela (abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzkoa). Halaber, jakinarazten dizugu emandako datuetara jotzeko eskubidea duzula, datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko edota aurka jotzeko. Horretarako, idazki bat aurkeztu beharko duzu helbide honetan: Eguesibarko Udalean, Garajonay kalea, 1 – 31621 Sarriguren (Nafarroa).

  • Date 14 diciembre, 2021
  • Tags