MINTZAKIDE

MINTZAKIDE

MINTZAKIDE

MÁS INFORMACIÓN INFORMAZIO GEHIAGO

http://www.irunerrikomintzakide.org/.

El objetivo del programa es trabajar la comunicación oral en euskera, así como fomentar la utilización de la lengua en el entorno informal de cada participante. Para ello se organizan grupos pequeños de conversación. Para apuntarse es necesario tener como mínimo un nivel B1 de expresión hablada en euskera.

Edad: mayores de 18 años.

Día: una hora a la semana. Se pueden elegir diferentes días y horarios.

Lugar: diversos lugares del Valle de Egüés o fuera de él.

Comienzo: octubre.

Inscripción: en la web https://www.irunerrikomintzakide.org/

Programaren helburua da euskarazko ahozko komunikazioa lantzea eta parte-hartzaile bakoitzaren ingurune informalean hizkuntzaren erabilera sustatzea. Horretarako, elkarrizketa talde txikiak antolatzen dira. Izena emateko, gutxienez B1 maila izan behar da euskaraz hitz egiteko.

Adina: 18 urtetik gorakoak.

Eguna: ordubete astean. Egun eta ordutegi desberdinak hauta daitezke.

Lekua: Eguesibarko edo handik kanpoko hainbat leku.

Hasiera: urria.

Izen-ematea: https://www.irunerrikomintzakide.org / webgunean.

  • Date 9 septiembre, 2021
  • Tags