PEAU ELCANO

PEAU ELCANO

Plan Especial De Actuación Urbana y Revisión de la reparcelación, en las parcelas R-3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, R-4, SECTOR 1, ÁREA DE REPARTO 1 de Egües, (Navarra)

Hiri Jarduketako Plan Berezia eta Birpartzelazioa Berraztertzea R-3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, R-4, 1 SEKTOREA, Eguesko 1 ERREPARTO AREA (Nafarroa)

REUNIÓN INFORMATIVA – INFORMAZIO BILERA

DÍA  EGUNA: JUEVES 19 de MAYO MAIATZAK 19, OSTEGUNA

HORA ORDUA: 18.00

LUGAR TOKIA:  SALA MULTIUSOS ERABILERA ANITZEKO GELA
CONCEJO DE EGÜÉS EGUESEKO KONTSEJUA
Calle San Martín 28 San Martin Kalea 28

PLAN PARTICIPATIVO / PARTE HARTZE PLANA
PLANOS / PLANOAK
CÉDULA PARCELARIA / LURZATI ZEDULA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIO A LA TRAMITACIÓN DE PLANES ESPACIALES DE ACTUACIÓN URBANA EN EL VALLE DE EGüES

PROMOTOR:

PARCELAS DE LA 23 A 29 Inmobiliaria Lesaca Gonzalez SL NIF B31545288
PARCELA 30 ALISEDA S.A. Nº CIF A28335388
PARCELA 31 Blanca Iribarren Nuin
PARCELAS DE 39 A 44 PROMOCIONES ANCHORIZ S.A. A31206543
PARCELAS DE 45 A 48 ARTAICHENA S.L. B31743768

OBJETO DEL PEAU: Plan Especial De Actuación Urbana y
Revisión de la reparcelación, en las parcelas R-3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, R-4, SECTOR 1, ÁREA DE REPARTO 1 de Egües.

Celebración de reunión informativa

Fecha: 19 de mayo de 2022 a las 18.00h.

Lugar: Sala de usos múltiples de Egüés (C/ San Martin 28).

Tras la reunión informativa se abrirá un período de 15 días para presentación de alegaciones, reclamaciones y sugerencias las cuales se puede presentar vía email  o por registro en el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Persona y Email de contacto:  Nekane Iñiguez Asio  Tfno 687582510

Email :nekane.arquitecturain@gmail.com

HERRITARREN PARTE HARTZE PLANA EGUES IBARREAN HIRI-JARDUERAKO PLAN BEREZIAK IZAPIDETZEAREN AURRETIK

BULTZATZAILEA:

23tik 29ra bitarteko lurzatiak Inmobiliaria Lesaca Gonzalez SL IFZ: B31545288

30 ALISEDA SA LURSAILA, IFK: A28335388
31. partzela: Blanca Iribarren Nuin
39-44 SUSTAPENEKO LURZATIAK ANCHORIZ S.A. A31206543
45ETIK 48RA BITARTEKO PARTZELAK ARTAICHENA S.L. B31743768

HAPBren Xedea: hiri-jarduketako plan berezia eta

Birpartzelazioa berrikustea R-3, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, R-4 partzeletan, 1 SEKTOREA, Eguesekoa.
Informazio-bilera egitea

Data: 2022ko maiatzaren 19a, 18: 00etan.

Tokia: Eguesko erabilera anitzeko aretoa (San Martin kalea, 28)

Informazio-bileraren ondoren, 15 eguneko epea irekiko da alegazioak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko, eta horiek posta elektronikoz edo Eguesibarreko Udalean erregistratuta aurkez daitezke.

Harremanetarako Pertsona eta posta elektronikoa:

Nekane Iñiguez Asio  Tfno 687582510

Email :nekane.arquitecturain@gmail.com

  • Date 10 mayo, 2022
  • Tags Munidigital