PEAU IBIRICU – IBIRIKU

PEAU IBIRICU – IBIRIKU

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA UNIDAD UAO-3 DEL PLAN MUNICIPAL EN IBIRICU, VALLE DE EGÜÉS

IBIRIKUKO (EGUESIBAR) UDAL-PLANEKO UAO-3 UNITATEKO HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIA

REUNIÓN INFORMATIVA – INFORMAZIO BILERA

DÍA  EGUNA: MIÉRCOLES 16 de MARZO  MARTXOAK 16, ASTEAZKENA

HORA ORDUA: 18.30

LUGAR TOKIA: CASA CONCEJIL KONTZEJUAREN ETXEAN

Plan de participación ciudadana previo a la tramitación de un Plan Especial de Actuación Urbana para la modificación de determinaciones urbanísticas pormenorizadas de la Unidad de Suelo Urbano Consolidado, en la parcela catastral UAO3 de Ibiricu, Valle de Egüés.

PROMOTOR: JOSEP MOLINA BLANES Y Mª CARMEN BAZTAN CARRERA

OBJETO DEL PEAU: Modificar las determinaciones del Plan Municipal Vigente en la Unidad de ejecución UAO-3 de Ibiricu para poder construir un máximo de 5 viviendas unifamiliares aisladas.

Celebración de reunión informativa

Fecha: 16 de marzo de 2022 a las 18:30h.

Lugar: Casa Concejil de IBIRICU.

Tras la reunión informativa se abrirá un período de 15 días para presentación de alegaciones, reclamaciones y sugerencias las cuales se puede presentar vía email  (landua@landua.es) o por registro en el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Email de contacto: landua@landua.es

Ibirikuko (Eguesibar) UAO3 katastro-partzelan, Hiri Lurzoru Finkatuaren Unitatearen hirigintza-zehaztapen xehatuak aldatzeko Hiri-jarduketako Plan Berezia izapidetu aurretik herritarrek parte hartzeko plana.

SUSTATZAILEA: JOSEP MOLINA BLANES eta Mª CARMEN BAZTAN CARRERA

HAPBren XEDEA: Ibirikuko UAO-3 egikaritze-unitatean indarrean dagoen Udal Planaren zehaztapenak aldatzea, gehienez ere familia bakarreko 5 etxebizitza isolatu eraiki ahal izateko

Informazio Bilera

Data: 2022ko martxoaren 16an 18:30etan.

Lekua: IBIRIKUko kontzejuaren etxean.

Informazio-bileraren ondoren, 15 eguneko epea irekiko da alegazioak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko, eta horiek posta elektronikoz (landua@landua.es) edo Eguesibarreko Udalean erregistratuta aurkez daitezke.
Harremanetarako emaila: landua@landua.es
  • Date 4 marzo, 2022
  • Tags Medio ambiente y Planeamiento, Munidigital, Procesos finalizados