PINTURA JÓVENES / PINTURA GAZTEAK

PINTURA JÓVENES / PINTURA GAZTEAK

” ¡ Yo quiero….pintar!” Experimenta un enfoque más técnico que complementa tu formación artística actual , ya sea que estés comenzando o continuando tu camino en el arte.Aquí , explorarás técnicas avanzadas de dibujo y pintura, perfeccionando tu habilidad y expresión creativa en un ambiente estimulante y enriquecedor.

Edad: + de 9 años

Curso de : 36,25h

Miércoles: 18:00h-19:15h

Lugar: Antigüo ayuntamiento , en el pueblo de EGÜÉS

Tarifas:

  • Personas empadronadas: 181€
  • Personas no empadronadas : 226€

“Nahi dut… margotu!” Arte mailan zure bidea hasten edo jarraitzen ari zarenaren prestakuntza artistikoa osatzen duen ikuspegi teknikoago bat bizi ezazu. Hemen, marrazketa eta pintura teknika aurreratuak aztertuko dituzu, ingurune bizigarri eta suspergarri batean zure trebetasuna eta sormen adierazpena landuz.

Adina: 9 urtetik gora

Ikastaroa: 36,25 h

Asteazkenetan: 18:00h-19:15

Lekua: Udaletxe zaharra, EGUESen

Tarifak:

Erroldatutako pertsonak: 181 €
Erroldatu gabeko pertsonak: 226 €

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la normativa de protección de datos se le informa de que el Ayuntamiento del Valle de Egüés, Eguesibarko Udala es el responsable de tratamiento de los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de llevar a cabo la inscripción en actividades organizadas para cursos, biblioteca, ludoteca, ludoguarderia, talleres. en el ejercicio de los poderes públicos. Los datos se cederán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web: www.valledeegues.com
DATUEN BABESA
Datuak babesteko araudia betetze aldera, jakinarazi behar dizugu Eguesibarko Udala dela ikastaroetan, liburutegian, ludotekan, ludo-haurtzaindegian eta tailerretan izena emateko erabiliko diren datu pertsonalak tratatzeko arduraduna, betiere botere publikoak gauzatzeko. Datuak lagako dira indarrean dagoen legeria betetze aldera. Datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea duzu, eta, horretarako, Udalaren bulegoetara jo beharko duzu. Datuak babesteari buruzko informazio gehiago lortzeko, sartu www.valledeegues.com
  • Date 18 abril, 2024
  • Tags