ROBOTICA CON LEGO WEDO

ROBOTICA CON LEGO WEDO

Construcción y programación de robots con Lego Wedo 2.0. Para ello se utilizarán motores y sensores que les ayudarán a entender el funcionamiento de la tecnología en aplicaciones reales.

Edad: A partir de 6 años

Día: martes ó jueves

Horario: 17:30 h. a 19:00 h

Idioma: castellano

Lugar: Sala Oihanburu (Bardenas Reales nº 76)

Comienzo: primera semana de octubre.

Plazas: 6 mínimo y 12 máximo

Duración: 43.5 horas

Tarifas:  Empadronados: 198 €

No empadronados: 248 €

Lego Wedo 2.0 bidezko robotak egin eta programatuko dira. Horretarako, motorrak eta sentsoreak erabiliko dira, benetako aplikazioetan teknologiaren funtzionamendua hobeki ulertu ahal izateko.

Adina: 6 urtetik aurrera

Eguna: asteartea edo osteguna

Ordutegia: 17:30etik 19:00etara

Hizkuntza: gaztelania

Tokia: Oihanburu Aretoa (Errege Bardea, 76. zk.)

Hasiera: urriko lehen astean.

Plazak: 6 gutxienez eta 12 gehienez

Iraupena: 43,5 ordu

Tarifak: erroldatuak: 198 €

erroldatu gabeak: 248 €

  • Date 9 septiembre, 2021
  • Tags