SELECCCIÓN DE CANDIDATURAS -HAUTAGAIAK HAUTATZEA

SELECCCIÓN DE CANDIDATURAS -HAUTAGAIAK HAUTATZEA

Una mesa técnica formada por la Concejal de cultura, la técnica de cultura, la técnica de participación ciudadana y dos representantes de asociaciones culturales del Valle estudiará las candidaturas presentadas y los méritos de dichas candidaturas para verificar que cumplen los requisitos y seleccionarán motivadamente tres de ellas.

Kultura-zinegotziak, kultura-teknikariak, herritarrek parte hartzeko teknikariak eta ibarreko kultura-elkarteetako bi ordezkarik osatutako mahai teknikoak hautagai-zerrendak eta hautagai-zerrenda horien merezimenduak aztertuko ditu, baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, eta horietako hiru hautatuko ditu, arrazoiak emanda.

  • Date 9 marzo, 2022
  • Tags