SELECCCIÓN DE CANDIDATURAS -HAUTAGAIAK HAUTATZEA

SELECCCIÓN DE CANDIDATURAS -HAUTAGAIAK HAUTATZEA

Una mesa técnica formada por la Concejal de cultura, la técnica de cultura, la técnica de participación ciudadana y los dos lanzadores de los chupinazos de los dos años anteriores estudiará las candidaturas presentadas y los méritos de dichas candidaturas para verificar que cumplen los requisitos y seleccionarán motivadamente tres de ellas. Se levantará acta de dicho encuentro.

Kultura zinegotziak, Kultura teknikariak, Herritarren Partaidetzako teknikariak eta aurreko bi urteetako txupinazoen bi jaurtitzaileek osatutako mahai tekniko batek aurkeztutako hautagaitzak eta hautagaitza horien merituak aztertuko ditu, baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko. Horietakoen artean hiru aukeratuko ditu mahai teknikoak. Bileraren akta jasoko da

  • Date 9 marzo, 2022
  • Tags