TXUPINAZO GORRAIZ 2024

TXUPINAZO GORRAIZ 2024

Fase 1. Propuesta de candidaturas.

Tal y como se viene realizando en los últimos años, Ayuntamiento del Valle de Egüés ha decidido que sea la ciudadanía quien elija a la persona o colectivo que lance el cohete de inicio de fiestas el próximo 6 de septiembre.

Para ello, se va a proceder a la apertura de una votación popular cuya primera fase corresponderá a la presentación de propuestas que se podrán presentar hasta el día 9 de agosto CUMPLIMENTANDO EL FORMULARIO.

 1. Hautagaitzak proposatzea.

Azken urteotan egin den bezala, Eguesibarko Udalak erabaki du herritarrek aukeratzea jaien hasierako suziria irailaren 6an botako duen pertsona edo kolektiboa.

Horretarako, herri botazioa irekiko da. Lehenengo fasea proposamenak aurkezteari dagokio, eta abuztuaren 9ra arte aurkeztu ahal izango dira   ONDOKO GALDETEGIA BETETA

 • Hidden
  Gracias por participar.
 • Nombre y Apellidos de la Persona o Entidad PROPUESTA y su CONTACTO. PROPOSATUTAKO Pertsonaren edo Elkartearen izen eta abizenak eta berarekin HARREMANETAN jartzeko erreferentzia.
 • Breve memoria con los méritos que se deseen valorar. Baloratu nahi diren merezimenduak jasotzen dituen memoria labur bat
 • Suelta archivos aquí o
  Tamaño máximo de archivo: 20 MB.
   Si lo considera oportuno puede adjuntar un documento. Egokia iruditzen bazaizu, dokumentu bat erantsi dezakezu.

  Una mesa técnica formada por la Concejal de cultura, la técnica de cultura, la técnica de participación ciudadana y dos representantes de asociaciones culturales del Valle estudiará las candidaturas presentadas y los méritos de dichas candidaturas para verificar que cumplen los requisitos y seleccionarán motivadamente tres de ellas.

  Kulturako zinegotziak, kultura-teknikariak, herritarren partaidetzarako teknikariak eta Ibarreko kultura-elkarteetako bi ordezkarik osatutako mahai tekniko batek aztertuko ditu aurkeztutako hautagaitzak eta hautagaitza horien merezimenduak, baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko, eta horietako hiru aukeratuko dituzte, arrazoituta.

  Una vez seleccionadas las propuestas se harán públicas las 3 candidaturas seleccionadas, y que pasarán a votación popular.

  Behin proposamenak hautatuta, publiko egingo dira hautatutako 3 hautagaitzak, eta herri-bozketara pasatuko dira.

   

   

  La persona física o entidad que reciba el mayor número de votos en la votación popular lanzará el txupinazo de Gorraiz el viernes 6 de septiembre en la Plaza del Palacio.

  Herri-bozketan boto gehien jasotzen dituen pertsona fisikoak edo erakundeak irailaren 6an, ostirala, jauregiko plazan botako du Gorraizko txupinazoa.

   

   

   

   

   

  • Date 26 julio, 2023
  • Tags