PEAU ALZUZA – ALTZUZA

PEAU ALZUZA – ALTZUZA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PARCELA 443 DEL POLÍGONO 11 DE LA URBANIZACIÓN DE ALZUZA 2, Nº55-B, DE LA LOCALIDAD DE ALZUZA.

ALTZUZAKO ALZUZA 2, 55-B URBANIZAZIOKO 11. POLIGONOKO 443 LURZATIAN HERRITARREK PARTE HARTZEKO PLANA

REUNIÓN INFORMATIVA – INFORMAZIO BILERA

DÍA  EGUNA: JUEVES 7 de ABRIL APIRILAK 7, OSTEGUNA

HORA ORDUA: 18.30

LUGAR TOKIA: AYTO. VALLE DE EGÜÉS – SALA BLANCA (SARRIGUREN) – EGUESIBARKO UDALETXEAN -ARETO TXURIA (SARRIGUREN)

PLAN PARTICIPATIVO / PARTE-HARTZE PLANA
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA / DOKUMENTAZIO GRAFIKOA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREVIO A LA TRAMITACIÓN DE PLANES ESPACIALES DE ACTUACIÓN URBANA EN EL VALLE DE EGüES en la parcela 443, polígono 11 de la urbanización Alzuza 2, nº 55-B de la localidad de Alzuza, Navarra.

PROMOTOR: JDV APAREJADORES

OBJETO DEL PEAU: Con el PAU que se plantea se pretende mejorar las condiciones urbanísticas de la parcelaadaptando la edificación prevista a una tipología similar a las viviendas existentes. En la actualidad esta previsto la construcción de 17 unifamiliares adosadas y con la modificación prevista se plantea la construcción de 6 viviendas unifamiliares aisladas, de tipología similar a todo el conjunto de la urbanización.

Celebración de reunión informativa

Fecha: 7 de abril de 2022 a las 18.30h.

Lugar: Sala Blanca del Ayuntamiento del Valle de Egüés (Sarriguren).

Tras la reunión informativa se abrirá un período de 15 días para presentación de alegaciones, reclamaciones y sugerencias las cuales se puede presentar vía email  (landua@landua.es) o por registro en el Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Persona y Email de contacto: Amaya Otamendi ; aotamendi@arquitecturaymas.es

Altzuzako (Nafarroa) Alzuza 2 urbanizazioko 11 poligonoko 443 lursailean EGUES IBARREAN HIRI-JARDUERAKO PLAN BEREZIAK IZAPIDETZEKO AURREKO PARTE HARTZE PLANA.

SUSTATZAILEA: JDV APAREJADORES

HAPBren XEDEA: Proposatutako HAPBren bidez, partzelaren hirigintza-baldintzak hobetu nahi dira, aurreikusitako eraikuntza lehendik dauden etxebizitzen antzeko tipologia batera egokituz. Gaur egun, 17 familia bakarreko atxiki eraikitzea aurreikusita dago, eta aurreikusitako aldaketarekin, familia bakarreko 6 etxebizitza isolatu eraikitzea planteatzen da, urbanizazio osoaren antzeko tipologiakoak.eskatzailearen erabilera iraunkorreko familia bakarreko etxebizitza bat eraikitzea.

Informazio-bilera egitea

Eguna: 2022ko apirilaren 7a, 18:30etan.

Lekua: Eguesibarko Udaletxeko Areto Txuria (Sarriguren).

Informazio-bileraren ondoren, 15 eguneko epea irekiko da alegazioak, erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko, eta horiek posta elektronikoz (aotamendi@arquitecturaymas.es) edo Eguesibarreko Udalean erregistratuta aurkez daitezke.

Harremanetarako pertsona eta e-maila: Amaya Otamendi; aotamendi@arquitecturaymas.es

  • Date 23 marzo, 2022
  • Tags Medio ambiente y Planeamiento, Munidigital