Presupuestos Participativos 2023

Presupuestos Participativos 2023

El ayuntamiento del Valle de Egüés a través de la convocatoria anual de Presupuestos Participativos financia actividades propuestas y elegidas por los y las vecinas del Valle de Egüés. Se trata de una herramienta de participación ciudadana que posibilita la realización de proyectos de iniciativa ciudadana.

¿Qué son los Presupuestos Participativos?

son una forma de participación democrática de la ciudadanía en la gestión del Valle de Egüés, mediante la cual, sus vecinos y vecinas puedan decidir de manera directa en qué emplear una parte del presupuesto público municipal.

¿Para qué sirven?

Permite que la ciudadanía pueda incluir las necesidades y voluntades que considere oportunas mediante la proposición, deliberación y priorización de las propuestas. Favorece la participación directa de la ciudadanía, y, por tanto, impulsa la democracia participativa, permite un mayor protagonismo activo de la ciudadanía buscando soluciones a problemas reales, fomenta mayor transparencia y eficiencia en la gestión municipal.

Fases de participación

Fase 1ª: Presentación de propuestas. Los vecinos y vecinas empadronadas en el Valle de Egüés podrán presentar las propuestas que deseen.

Fase 2ª: Estudio y validación de proyectos. Estudio de las propuestas presentadas por la ciudadanía por parte de la comisión de Valoración de las propuestas seleccionando aquellas que resulten viable técnica y económicamente de acuerdo a las bases de la convocatoria.

Fase 3ª: Selección y difusión de proyectos finalistas por parte de la Mesa de Selección. Podrán ser seleccionadas hasta un máximo de 5 propuestas.

Fase 4ª: Votación de proyectos finalistas a través del formulario habilitado al efecto en la página web de participación ciudadana.

Fase 5ª: Anuncio del resultado de las votaciones y presentación del proyecto ganador

 

Eguesibarreko Udalak, Aurrekontu Parte-hartzaileen urteroko deialdiaren bidez, Eguesibarreko bizilagunek proposatu eta aukeratutako jarduerak finantzatzen ditu. Herritarrek parte hartzeko tresna bat da, herritarren ekimeneko proiektuak egiteko aukera ematen duena.

Zer dira aurrekontu parte-hartzaileak?
Herritarrek Eguesibarreko kudeaketan demokratikoki parte hartzeko modu bat dira. Horren bidez, herritarrek zuzenean erabaki ahal izango dute udal-aurrekontu publikoaren zati bat zertan erabili.

Zertarako balio dute?
Aukera ematen die herritarrei egoki iritzitako beharrak eta borondateak sartzeko, proposamenak proposatuz, eztabaidatuz eta lehenetsiz. Herritarren parte-hartze zuzena bultzatzen du, eta, beraz, demokrazia parte-hartzailea bultzatzen du, herritarren protagonismo aktibo handiagoa ahalbidetzen du, benetako arazoen konponbideak bilatuz, eta udal-kudeaketan gardentasun eta eraginkortasun handiagoa sustatzen du.

Parte-hartze faseak

1. fasea: Proposamenak aurkeztea. Eguesibarren erroldatuta dauden herritarrek nahi dituzten proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte.

2. fasea: Proiektuak aztertzea eta baliozkotzea. Balorazio Batzordeak herritarrek aurkeztutako proposamenak aztertzea, eta deialdiaren oinarrien arabera teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak direnak hautatzea.

3. fasea: Hautaketa-mahaiak proiektu finalistak hautatu eta hedatzea. Gehienez 5 proposamen aukeratu ahal izango dira.

4. fasea: Proiektu finalisten bozketa, herritarren partaidetzarako web-orrian horretarako prestatutako formularioaren bidez.

5. fasea: Bozketen emaitzaren iragarkia eta proiektu irabazlearen aurkezpena

  • Date 21 febrero, 2022
  • Tags Munidigital, Procesos Activos